Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

Preventívne požiarne kontroly prebiehajú neustále a to podľa plánu hlavného preventivára.
Pri kontrolách sa zameriavame hlavne na povalové priestory a strechy. Ďalej pivničné priestory, dvory drevárne a garáže.

Obytné priestory len zo súhlasom majiteľa. Zistené závady musí majiteľ objektu ihneď odstrániť. Väčšie závady sa zapisujú do zápisnice, ktorá sa odovzdáva na obecný úrad, ktorý urobí opatrenia aby zistené závady boli odstránené.

 

V roku 2007 boli prevedené preventívne prehliadky miestnej časti Štefultov v týchto uliciach :
Obrancov Mieru, Jozefa Gregora Tajovského, Krčméryho, Timravy, Úzka, Potočná, Škultétyho, Nám. Padlých hrd. Štefana Moyzesa, J. Jesenského, Požiarnická, Rudolfa Bednárika, Školská, Sama Chalupku, Bajzu, Maximilián šachtu, Boženy Nemcovej, Ďalej boli prehliadky vykonané v 20-tich malých prevádzkach.
 
 V  roku 2008 budeme robiť preventívne prehliadky v týchto uliciach:
Jozefa Kollára, Brezová, Obchodná, Rakytová, na Mária Šachtu, Ferka Urbánka, Hutnícka, Cintorínska, Hronského, Na Matej Štôlnu.