Choď na obsah Choď na menu
 


Členovia družstiev Mes.HZ v Banskei Štiavnici dňa 8.11.2008 absolvovali školenie Prvej pomoci. Školenie sa konalo na požiarnej zbrojnici v meste B. Šatiavnici. Kurz pozostával zo: zdravotníckej prvej pomoci, život zachranujúcej prvej pomoci, súčinosťou so zdravotníckou službou a ďalšie stavy.

Prednášateľ tohto školenia bol pán Ľuboš Janšta, prezident asociácie záchranárov Slovenska.Obrázok

Toto školenie malo za cieľ:  získať základné zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci a základné návyky ako zvládnuť tieto zložité situácie. Pri krátkosti času sa to prednášateľovi pútavým spôsobom s praktickými ukážkami podarilo zvládnuť!

Z našej DHZ sa školenia zúčastnilo 11 členov, niektorí členovia prejavili záujem o medzinárodný certifikát záchranára s platnosťou v EU.

 

 

Školenia sa zúčastnili: Ďurica Jozef, Tokár Michal, Kollár Matúš, Jarábek Jozef (halapa), Henžel Peter, Maruniak Michal, Zachar Mataj, Knopp Štefan, Zigler Marek, Jarábek Vladimír ml., Jarábek Vladimír st.

javl