Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

Výber zo správy o činnosti Dobrovoľného Hasičského Zboru Banská Štiavnica - Štefultov za rok 2010
 
DHZ má v súčasnosti 136 členov
 
 
Požiare
 
   V roku 2010 sme v našej časti mesta nezasahovali, ale naši členovia hasičského družstva pri návrate domov z nočnej súťaže v Topolčiankoch pomáhali pri likvidácii požiaru v Hodruši – Hámroch
 
 
Miestne taktické cvičenie.
 
V roku 2010 sme sa zúčastnili jedného cvičenia. Cvičenie sa uskutočnilo na jazere Ottergrunt, kde vodný zdroj bolo jazero a požiarisko bol lesný porast nachádzajúci sa pod priehradou jazera. Cvičenia sa zúčastnili všetci členovia zásahového družstva. Vyhodnotenie urobil požiarny technik mesta Banská Štiavnica. Cvičenie bolo spoločné s Mes.HZ B. Štiavnica.
 
 
Prevencia
 
      V roku 2010 boli prevedené prehliadky v týchto uliciach: Obrancov mieru, J.G.Tajovského, Š. Krčméryho, B.S. Timravy, Úzka, Potočná, J. Škultétyho, Nám. Padlých Hrdinov, Štefana Moyzesa, Janka Jesenského, Požiarnická, Rudolfa Debnárika, Školská, Sama Chalúpku, J. G. Bajzu, Na Maximilián Šachtu a Ul. Boženy Nemcovej.
.
 
 
 
Športová činnosť
 
  
V roku 2010 vznikla v oblasti okolo Banskej Štiavnici nová hasičská súťaž, pod názvom – Sitnianska Hasičská Liga PPS 12. Do súťaže sa zapojilo 8 družstiev: Sv. Anton, Podhorie, Banský Studenec, Ilija, Štefultov, Počúvadlo, Močiar, Budča. DHZ Štefultov vybojovalo prvé miesto.
 
 
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
 
 
V roku 2010 sme pokračovali v 2.etape rekonštrukcie  a vykonali sme tieto práce:
 
1.     Výmena okien
2.     Oprava kancelárie – podlaha (nová dlažba, nová omietka)
3.     Kúrenie – rekonštrukcia vykurovania
Druhou etapou sa práce na našej hasičskej nekončia, veľmi by bolo treba natrieť plechovú krytinu, na zasadacej miestnosti zatepliť strop, urobiť veľmi potrebnú obnovu sochy Svätého Floriána, opraviť vakovku v garáži a sklade, upraviť vonkajšie prostredie pri hasičskej zbrojnici, treba nové regáli do garáži. No to všetko sa bude dať urobiť len prípade dostatku financií.
 
Kultúrno – spoločenské akcie
 
Dňa 15.5.2010  sme usporiadali oslavy k sviatku sv. Floriána a k príležitosti 106. výročia založenia nášho dobrovoľného hasičského zboru.
 
 
4.7.2010 súťaž o Putovný pohár primátora mesta Banská Štiavnica.. Tejto súťaži sa zúčastnilo 16 družstiev mužov a 1 družstvo žien.
 
V roku 2010 sa nám podarilo zabezpečiť zájazd do Štúrova.
Nezabudli sme ani na našich jubilantov, kde sme si s malou pozornosťou uctili ich životné jubileum.
 
 
Na Vianoce a Veľkú noc sa naši členovia zúčastňujú svietenia na bohoslužbách.
Taktiež naši členovia dávajú poctu našim členom i nečlenom našej časti mesta na poslednej ceste.
 
Pripravilo sa koncoročné posedenie.
 
Hasičstvu zdar, ohňu zmar!
 
 
Výbor DHZ B. Štiavnica – Štefultov                                   Dňa 6.2.2011