Choď na obsah Choď na menu
 


                         Školenie Prvej pomoci                                

 Členovia družstiev Mes.HZ v Banskej Štiavnici dňa 8.11.2008 absolvovali školenie Prvej pomoci. Školenie sa konalo na požiarnej zbrojnici v meste B. Šatiavnici. Kurz pozostával zo: zdravotníckej prvej pomoci, život zachranujúcej prvej pomoci, súčinnosťou so zdravotníckou službou a ďalšie stavy.

Prednášateľ tohto školenia bol pán Ľuboš Janšta, prezident asociácie záchranárov Slovenska.Obrázok

Toto školenie malo za cieľ:  získať základné zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci a základné návyky ako zvládnuť tieto zložité situácie. Pri krátkosti času sa to prednášateľovi pútavým spôsobom s praktickými ukážkami podarilo zvládnuť!

Z našej DHZ sa školenia zúčastnilo 11 členov, niektorí členovia prejavili záujem o medzinárodný certifikát záchranára s platnosťou v EU.    

 

Školenia sa zúčastnili: Ďurica Jozef, Tokár Michal, Kollár Matúš, Jarábek Jozef (halapa), Henžel Peter, Maruniak Michal, Zachar Mataj, Knopp Štefan, Zigler Marek, Jarábek Vladimír ml., Jarábek Vladimír st.

javl

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miestne - taktické cvičenie         

20.9.2008 sa v Banskej Štiavnici  konalo miestne - takticke cvičenie MHZ -  zásahových družstiev z Banská Štiavnice a Štefultova za spoluúčasti HaZZ v Banskej Štiavnice.

10 : 03 hod  sme dostali hlásenie o požiari 

10 : 05 hod vyhlásenie poplachu

10: 14 hod  príjazd na požiarisko

10 : 15 hod hlásenie sa u veliteľa zásahu pána kapitána Ostrihoňa Slava

Veliteľ zásahu nám zadal úlohy:

1. Pristaviť vozidlo z PPS 12 k podzemnému hyrantu.

2. Vykonať sacie vedenie z hydrantu dvoma hadicami B do PPS 12.

3. Vykonať dopravné vedenie dvoma hadicami B z PPS 12  ľavého hrdla po rozdelovač.

4. Vykonať útočné vedenie dvoma hadicami C na budovu kina.

5. Z pravého hrdla PPS 12 vykonať dopravné vedenie štyrmi hadicami B do automobilu CAS 25

Po splnených úlohách dal velteľ zásahu rozkaz odstrojiť.

Naše družstvo Štefultova úlohy splnilo.

Po tejto akcii nasledovalo vyhodnotenie taktického cvičenia ktoré predniesol veliteľ HaZZ v Banskej Štiavnici major Ing. Hrudka Milan.

Družstvo Štefultova:

Ďurica Jozef

Maruniak Michal - veliteľ

Voštiar Branislav - vodič, strojník

Henžel Peter

Kollár Martin

Knopp Štefan

Zachar Matej

Kmetík Vladimír

Zigler Marek

 

 

                                                                                                      " javl "

 

 

                                                         

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   

Dňa 19.4.2008 sa vo Sv. Antone konalo IMZ hasičov okrsku Banská Štiavnica.

Odznak odbornosti, Hasič II.stupňa získali :

Ml.zborm. Beránek Dušan

Ml.zborm. Psotný Miroslav

Vr.tech.    Jarábek Vladimír st.

Odznak odbornosti, Hasič III.stupňa získali :

St. pož.       Knopp Štefan

Vrch.pož.    Maruniak Michal

Nadzborm. Jarábek Vladimír ml.

Odznak odbornosťi, Rozhodca DPO SR získal:

Ml. zborm. Beránek Dušan